Stone Mirror Round
AW4
44cm
4kg
Stoneware
Nouveau Wall Planter
AW10
38cm
6.5kg
Stoneware
Garland Girl Wall Planter
AW11
20cm
1.3kg
Stoneware
Candle Shelf
AW15
23cm
2kg
Stoneware
Decorative Lancet Mirror
AW18
51cm
2.4kg
Stoneware
Gothic Quatrefoil Mirror
AW19
79cm
16.5kg
Stoneware
Gothic Lancet Mirror
AW20
51cm
2.4kg
Stoneware
Small Gothic Lancet Mirror
AW21
30.5cm
1.5kg
Stoneware
Gothic Mirror Medium
AW22
54cm
4.2kg
Stoneware
Gothic Trefoil Mirror
AW23
78.5cm
15kg
Stoneware